Ako sa tradičná hodina čítania premení na hru...

18.01.2011 00:07

 

Občas je potrebné preladiť strunu, vidím to tak aj na hodinách čítania, kde sa malé prváčence denne mordujú s novými a novými slovnými spojeniami. Čo týždeň to pre ne nové grafické znaky, uzatvorené slabiky, atd. .... No skrátka muky . Rozhodol som sa obmeniť  isté metódy o moderné prvky vzdelávania. Oznámil som žiakom, že ich príde natáčať televízia a zvečniť ich pokroky v čítaní za prvý polrok v prvej triede. A tak sa čítanie stalo pre ne prioritou, aby si pred kamerami neurobili hanbu. Na hodine čítania neprišli do kontaktu len so šlabikárom, zároveň si odskúšali prezentáciu pred verejnosťou a hlavne objektívom. Druhoradým cieľom bol kontakt s IKT. V závere videa je reálne zachytená situácia, keď ruchový mikrofón nečakane nahral aj boj detí za kamerou a ich spontánne prejavy radosti z toho, že sa môžu spolupodieľať pri natáčaní.
Táto metóda je na prípravu nenáročná a veľmi účinná. Keďže ide následne o monotónny strih, celkový  výsledný efekt sa dostaví do triedy v podobe filmu už na nasledujúci deň a dokonale splní svoj účel:  motivačný, ale aj edukačný. Záznam následne poslúži žiakom, učiteľovi a rodičom, ako spätná väzba.

—————

Späť