Hľadali sme poklad ALOHA

26.09.2011 19:46

Piatky sme sa rozhodli tráviť v našej triede netradične. Možno na prvý pohľad to bola len hra na domorodý kmeň ALOHA , ale popritom sme sa zdokonalili v matematike, čítali sme s porozumením textu a dokresľovali ilustráciu, orientovali sa na webe a vyhľadávali text, naučili sme sa vyčítať na mape polohu nášho uneseného pokladu.

FOTOALBUM        VIDEO

 

 

—————

Späť