Lesná pedagogika

07.11.2013 21:47

Školský rok sme začali s Malými bádateľmi zo 4.A v plnom nasadení.  Prvý týždeň sme venovali intenzívne lesnej pedagogike . Ide o environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Po celý rok budeme úzko spolupracovať s lesným pedagógom Ing. Milošom Zmarzlákom. Aktivity budú založené na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Náš externý pedagóg nás ochotne navštívi a zodpovie žiakom na ich zvedavé otázky. Vďaka skúsenostiam a vedomostiam,  ktoré nadobudol v teréne, žiakom bližšie priblíži cez zážitkové vyučovanie v prírode preberanú učebnú látku.

Fotoalbum

 

—————

Späť