Malí BÁDATELIA našli kamaráta Ferda

03.03.2013 19:03

Tak sme sa konečne dočkali. Po dlhej príprave, indíciách a úlohách prišiel deň D. V tento deň sa nám konečne podarilo nájsť strateného Ferda. Pred tým mali žiaci vedomostný výcvik a nadobudnuté vedomosti/zručnosti mohli priamo overiť v teréne, ako samostatný jedinec a člen záchrannej skupiny.

Pátrací deň bol plný úloh, prekvapení a hlavne bádatelia vynaložili poriadne fyzické úsilie na hranici svojich možností, aby mohli nájsť kamaráta Ferda. Ten ich sprevádzal cez telefón a nabádal ich k cieľu cez indície a GPS body. Deti pri hľadaní využívali internet, mobil, iPad, GogleMaps a iné aplikácie, ktoré im boli nápomocné a bez nich by pátracia akcia nebola natoľko úspešná.

Reportáž z pátrania vznikla aj vďaka šikovným reportérom, ktorí si na hodinách slohu a tvorivého čítania pripravili synchrón, následne ho v skupinách nafilmovali tak, aby sedel s filmovým obsahom, získaným v teréne.

FOTOALBUM

Pozrite si náš film

 

—————

Späť