Medzinárodná súťaž Kid Witness News

29.11.2010 21:33

 

Súťaž Kid Witness News (ďalej len KWN) je medzinárodný program spoločnosti Panasonic, ktorý má povzbudiť žiakov základných škôl k rozvíjaniu tvorivých a organizačných aktivít prostredníctvom používania moderných videotechnológií. V pilotnej sezóne 2010/2011 boli v SR vybrané dve školy: Trnavské GYMNÁZIUM a naša škola so žiakmi Happytriedy a Malými bádateľmi. Od roku 1989, kedy sa konal prvý ročník, sa do nej zapojilo až viac než 130 000 žiakov na celom svete. Každý tím tvorí 5 žiakov a učiteľ pod ktorého vedením je videoklip zameraný na EKOPROJEKT .
Hlavnou témou je EKOLÓGIA:
Žiaci si budú môcť vybrať z troch podtém

  • Biologická rozmanitosť
  • Udržateľný rozvoj
  • Klimatické zmeny

Spoločnosť Panasonic nám pre tento účel poskytol dokumentaristickú výbavu vrátane profesioalnej videokamery a potrebného softwaru na spracovanie záznamu. Pevne veríme, že sa nám podarí s našim filmom prebojovať až na celosvetové fiale do Austrálie. Deti sa okrem problematiky dokumentárneho filmu podrobne oboznámia s ekologickou problematikou a nazbierajú možstvo užitočných informácií pre svoj ďalši osobnostný rozvoj. 

—————

Späť