NOTEBOOKY PRE KAŽDÉHO ŽIAKA

10.11.2010 12:17

 

Tak po adaptačnom čase, kedy sa deti zosynchronizovali, naučili základným školským návykom a hlavne zabehli do   pracovného systému prišiel čas začať zavádzať do vyučovania notebooky systémom Notebook pre  každého žiaka. Pôvodne sme mali pracovať s tabletom, žiaľ technické nezrovnalosti mi prekazili moje sny. Ale predsa len deti notebooky majú. Nakoniec im ich nezakúpili rodičia, ktorí boli a sú stále odhodlaní investovať do vzdelania svojich detí. No zatiaľ mi to prišlo zbytočné, keďže sa na škole dočasne vykryštalizovala situácia, kde sme pre mojich prvákov vyčlenili 18 notebookov značky ASUS. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť na trh pre školstvo v oblasti projektu NPKŽ a keď príde správny čas, verím, že rodičia budú tejto myšlienke stále naklonení. A tak  deti dostali svoje vytúžené notebooky. Nie do ich vlastníctva, ale v podstate dočasne áno. Majú ich neustále k dispozícii pri svojich aktovkách a časom snáď aj doma.

Percentuálny pomer využitia notebooku na hodine v prvej triede je 10-15 % z celkovej vyučovacej hodiny. Po správnom zapraxovaní detí je čas vyloženia notebooku až po samotnú prácu 2 minúty z hodiny. Percentuálny počet didaktických činností, aktivizujúce podnety k nadobúdaniu vedomostí a samotný pedagogický prínos tejto metódy oproti klasickým metódam je z mojej praxe potvrdený: 70 % zahŕňa úspešnosť  aktivít cez notebook a 30 % manuálne aktivity v klasickom PZ. Tu si treba uvedomiť, že napríklad pri matematických výpočtoch prvák dva krát rýchlejšie klikne na číslicu ako ju fyzicky napíše a nie len to. Softvér je pre prváka veľmi motivačný, animácie dopĺňa príbeh, deti musia pozorne načúvať, priestorovo sa na ploche zorientovať a môžu smelo v rámci hry napredovať k ťažším zadaniam.

Pripomínam, že ide o 10-15% z celej hodiny, no v tejto fáze sú deti veľmi hravé a motivované, napriek tomu, že ide už o záver hodiny, kedy registrujeme väčšinou u detí únavu.

Takže, ak som z počiatku váhal či ísť do tohto systému vyučovania s prvákmi, dnes smelo poviem, CHVÁLA BOHU . Samozrejme je okolo toho veľa technických detailov, s ktorými musí učiteľ počítať a správne si všetko naplánovať. Ale to sú detaily, s ktorými sa môžem podeliť nabudúce: kedy zaradiť notebook do vyučovania, ako viesť výklad, aký program používam na správu plôch notebookov, čo s hygienou pri notebookoch, údržba, bezpečnosť, šetrné zaobchádzanie detí s PC atď. ….

V závere dodám o čo prichádzam, keď deti nepracujú s tabletmi. Tablety som si pre mojich prvákov veľmi prial. Napr.: na písanie-  od Stiefel sme zakúpili na školu precvičovanie tvarov a písmen v elektronickej podobe s videami, predlohami,…. veľmi pekný program. Bolo by skvelé, keby deti s ním pracovali nie len na IT tabuli, ale aj v tabletoch- buď prstom, alebo dotykovým perom.  Efektívnejšie by si utvrdili písaný tvar a techniku… no žiaľ. Ďalšia vec je interaktivita. Podľa mňa je pre deti osobnejšie, keď aktivity cez edukačný program ovládajú priamo prstom je to pre nich jednak zábavnejšie, ale hlavne pohodlnejšie.

—————

Späť