Robotické auto v našej triede

11.04.2011 20:55

Žiaci našej školy Adam Gálik (1.A), Matej Kuráň, Šimon Medvecký, Natália Janolková a Ema Badinová (5.A) sa prvýkrát zúčastnili Trenčianskeho robotického dňa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne. Ide o medzinárodnú súťažnú prehliadku autonómnych robotov.... viac

Adamko nám do triedy priniesol ukázať a predviesť víťazného robota-  auto z lega. Úlohou robota bolo prejsť po dráhe vopred neznámeho tvaru od štartu do cieľa. Dráha pozostávala z dielov s vyznačeným bielym pruhom šírky 35 cm, ohraničeným z oboch strán dvoma čiernymi pruhmi, širokými minimálne 5 cm. Ak sa robot dostal mimo dráhu a nevedel pokračovať ďalej v smere jazdy, bola jeho jazda hodnotená ako neplatný pokus.

—————

Späť