Šašo na prvého apríla :)

11.04.2011 21:05

 1. apríla nás v triede poctil svojou návštevou ŠAŠO, ktorý svojou nečakanou a štedrou prítomnosťou spestril deťom tradičný vyučovací deň. Touto cestou ďakujeme pani Ožvaldovej za príjemné prekvapenie :).

—————

Späť