Spoznávame mesto Trstená v meste

29.05.2012 11:47

Cez hodiny vlastivedy sme sa vybrali spoznávať doposiaľ nepoznané. Pozerali sme sa na naše mesto inými očami. Kostoly, budovy už pre nás neboli len kameň na kameni, čítali sme z nich minulosť a zhovárali sa s pamiatkami cez nadobudnuté vedomosti. Výsledky nášej cesty do minulosti sme zaznamenali do fotogalérie a využili pri výrobe posterov o histórii nášho mesta.

Viac v našej fotogalérii.

—————

Späť