Ukončenie projektu Naša Farmička

10.11.2010 11:59

Multimediálna technika a zbieranie informácii na internete, v encyklopédiách je v dnešnej dobe deťom veľmi blízka, deti si neuvedomujú, že i vďaka nej vstupujú prirodzenou cestou do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zainteresovaní žiaci zastávali v projekte hudobných skladateľov, spevákov, kulisárov, reportérov, scenáristov  a  kameramanov. Počas dvoch mesiacov netradičného vzdelávania spolupracovali  na tvorivých vzdelávacích aktivitách s využitím IKT. Projekt bol zameraný na spoznávanie domácich zvierat. Po teoretickej časti deti vyšli zo školských lavíc priamo do terénu, kde zvieratá pozorovali, natáčali na kameru ich stavbu tela, ako aj prostredie v ktorom žijú.

Naša FARMIČKA from Peter Pallo on Vimeo.

—————

Späť