Začarovaný les

07.11.2011 22:11

Opäť netradičný deň s netradičnými aktivitami v našej triede. Tento krát prišla do les zlá čarodejnica a najskôr úplne pomiešala všetky domáce a voľne žijúce zvieratá a potom im dokonca pomiešala aj jednotlivé časti tela. Deti museli najskôr pomocou mapy vyhľadať, kde čarodejnica ukryla časti tiel zvierat. Potom museli cez problémové úlohy poskladať manuál ako dať zvieratá dohromady a následne pre ne vytvoriť farmu a každému zvieratku cez matematické šifry a výpočty zistiť ich meno. Voľne žijúce zvieratá boli splašené a tak ich museli hľadať v okolí areálu celej školy... Nakoniec sa deťom všetko podarilo a zvieratá zachránili....

Fotoalbum

—————

Späť