Na hodine online

Na hodine online

Tvrdenie: „Nebol som v škole, keď ste to preberali.“  už nemusí nájsť opodstatnenie.

Film tu