Ferdo u Renátky

23.04.2013 08:04

Ferdo na prázdninách

Keď Ferdo prišiel ku nám domov prvé čo som urobila bolo posadila som ho

do kočiaru a vyfotila som si ho.

Na noc sme spali traja, ja, Ferdo a Rex.

Ráno sme šli za počítač pozerať rozprávku o Ferdovi a odfotila som ho so svojimi kamarátmi a ako spí a ešte aj Eda s Ferdom. Potom sme išli pozerať rozprávku, Rodina Nesová. Poobede som šla z Ferdom za notebook a hrali sme sa hry. Ďalšie ráno som nechala Ferda dlhšie spať, lebo som bola v kostole.

 

—————

Späť