Produkty

—————

—————

—————

—————

—————

Videá z vyučovania s tabletmi

Videá z vyučovania s tabletmi
Hodina HUV Pracujeme s EduBase Využívame One Drive Aplikácie W8 nie len na hranie

—————

Odovzdávanie tabletov a média v triede

Odovzdávanie tabletov a média v triede
Súhrnné video o projekte TU Reportáž TV ORAVIA tu Rreportáž TV Markíza tu Reportáž TV JoJ TU

—————

Vystúpenie našich tanečníc 2014

Vystúpenie našich tanečníc 2014
Pozrite si video ples TU Maďarsko 2014

—————

Hodina ďeťom žívé vysielanie

Hodina ďeťom žívé vysielanie
Účinkovali sme v RTVS program Hodina ďeťom

—————

Deň školských knižníc

Deň školských knižníc
Medzinárodný deň školských knižníc sme sa rozhodli stráviť v mestskej knižnici. Predsa len je to hlavná knižnica nášho mesta Trstená a čítať v nej nám príde ako pocta. Vedúca knižnice pripravila pre nás krátku besedu. Potom sa priestory KNIŽNICE premenili na nahrávacie štúdio,...

—————