Informácie o nás

Sme žiakmi 4.A triedy na ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Náš pán učiteľ sa volá Mgr. Peter Pallo . So svojou predchádzajúcou triedou sa zapojil do pilotného projektu Notebook pre každého žiaka. My pokračujeme v tomto projekte. V triede je nás 18 a od prvého ročníka používame okrem učebníc aj notebooky, ktoré nám robia učenie hravé a zábavné.