Jednoduchy elektrický obvod v podaní Jakubka

22.04.2013 22:26

Ďakujeme Jakubkovi a jeho ocinovy za túto dôkladnú prípravu na hodinu a jeho obohatenie o vedemosti svojich spolužiakov.

Viac uvidíte v tomto videu…(klik)

—————

Späť