Novinky

Jednoduchy elektrický obvod v podaní Jakubka

22.04.2013 22:26
Ďakujeme Jakubkovi a jeho ocinovy za túto dôkladnú prípravu na hodinu a jeho obohatenie o vedemosti svojich spolužiakov. Viac uvidíte v tomto videu…(klik)

—————

O SILE inovatívne aj vďaka stavebnici LEGO

22.04.2013 22:25
Sila: Možnosti pohonu ozubenými kolieskami, remeňovým a reťazovým prevodom… Takto inovatívne skupina tretiakov Malých bádateľov pripravila na krúžku LEGO svoju prezentáciu na zadanú tému. Myslím, že tu netreba komentár Ďakujem aj ockovi Marekovi G. za spoluprácu… U nás v triede pojem: Kooperácia...

—————

Malí BÁDATELIA našli kamaráta Ferda

03.03.2013 19:03
Tak sme sa konečne dočkali. Po dlhej príprave, indíciách a úlohách prišiel deň D. V tento deň sa nám konečne podarilo nájsť strateného Ferda. Pred tým mali žiaci vedomostný výcvik a nadobudnuté vedomosti/zručnosti mohli priamo overiť v teréne, ako samostatný jedinec a člen...

—————

Tržnica v triede

03.12.2012 20:30
Rozhodli sme sa spojiť naše učenie so životom a situáciami, ktoré sú okolo nás. Učíme sa počítať do 1000. V triede sme si urobili tržnicu. Každý jeden z nás priniesol niečo na predaj, čo doma pokladal už za zvyšné, nepotrebné... Poniektorí vyrobili krásne domáce výrobky a to všetko sme dali do...

—————

Štúdio Ferdík 1. časť

25.10.2012 20:40
Je tu nový rok a s ním nová motivácia, bádateľské úlohy a netradičné aktivity…. Téma roka je Ferdo a jeho dobrodružstvá v našek triede Malých bádateľov…. Tento raz sme si vypracovali svoj vlastný komentár do Ferdovských správ. Texty sme si vymýšľali...

—————

Na výtvarnej výchove s tekvicami

16.10.2012 20:00
Dnes nás poctila na výtvarnej výchove gigantická tekvica... Ako sme si s ňou poradili uvidíte v našom fotoalbume :).

—————

„Sztar Lab“ v Isaszegu.

29.08.2012 20:12
Tanečníci zo skupiny Mixér pod vedením Mgr. Petra Pallu hviezdili začiatkom letných prázdnin na maďarskom tanečnom festivale „Sztar Lab“ v Isaszegu. Súťažili v dvoch kategóriách. V prvej sa tancovalo country, džajf a valčík a v druhej predviedli hip-hopovu choreografiu a spoločenské tance. V...

—————

Chata Oravice 2012

19.06.2012 22:43
Tak a máme za sebou koncoročnú rozlúčku s úspešným druhým ročníkom 2011/2012. Už tradične sme sa zúčastnili dvojdňového pobytu v Oraviciach. Touto cestou chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám boli nápomocní. Zároveň chcem vyjadriť poďakovanie Vám všetkým, ktorí ste sa prišli s nami zabaviť....

—————

Čím chceme byť, keď budeme veľkí?

29.05.2012 12:01
Začalo to snom na koberci. Pán učiteľ nám povedal, aby sme si zatvorili oči a snívali o našej budúcnosti. Potom každý z nás vyslovil nahlas to, ako sa videl v budúcnosti. Vieme čím cheme byť. Aby sme si to aj teraz vyskúšali, spravili sme si v triede prehliadku našich povolaní. Pozvali sme aj...

—————

U pána primátora mesta Trstená

29.05.2012 11:51
S radosťou sme prijali pozvanie pána primátora Ing. Jozefa Ďubjaka na Mestský úrad v Trstenej. Na návštevu sme si priniesli so sebou postery o histórii mesta a prezentovali naše doposiaľ získané vedomosti o Trstenej. Pán primátor nás úctivo prijal v zasadacej miestnosti, kde sedávajú poslanci...

—————

Všetky články

—————