Vitajte na našom webe

Na tejto stránke sa dočítate, ako sa nám darilo počas nášho bádania za poznaním v rokoch 2010-2014.  Určite  u nás nájdete veľa zaujímavostí  zo života v našej triede. Štyri roky ubehli ako voda. Prežili sme toho naozaj veľa. Nie všetko zo života našej triedy bolo  možné zachytiť fotografiou či kamerou. V každom prípade ďakujem za veľké obohatenie. Moje poďakovanie patrí nie len žiakom ale aj rodičom. Rozlúčili sme sa dôstojne na  trojdňovom výlete tak, ako to vieme len my. Rodičia a deti sa stali mojimi blízkymi priateľmi… Ďakujem za všetko. p. uč. Peťo 

 

Naša FARMIČKA from Peter Pallo on Vimeo.

 

 


Novinky

Polrok za nami

02.02.2011 13:00
Všetkým svojim deťúrencom blahoželám k úspešnému zvládnutiu ich vôbec prvého polroku. So všetkými som nadmieru spokojný. S pozdravom Váš pán učiteľ Peťo. Odmenou bola triedna sánkovačka.

—————

Ako sa tradičná hodina čítania premení na hru...

18.01.2011 00:07
  Občas je potrebné preladiť strunu, vidím to tak aj na hodinách čítania, kde sa malé prváčence denne mordujú s novými a novými slovnými spojeniami. Čo týždeň to pre ne nové grafické znaky, uzatvorené slabiky, atd. .... No skrátka muky . Rozhodol som sa obmeniť  isté metódy o moderné...

—————

Vianočný pozdrav spolu s mojou triedou 1.A

24.12.2010 01:21
Prajem všetkým príjemné a pokojné prežitie Vianočných dní.  K pozdravu sa pripájam spolu so svojou rodinou, ale aj mojimi žiakmi z 1.A. V nasledujúcom videu si môžete pozrieť krátke pásmo v ktorom sme pomohli nájsť cestu zblúdenej snehovej vločke. Požehnané sviatočné dni Vám...

—————

Čertica v našej triede

08.12.2010 12:40
Napriek šarlachovej epidemii sa na deti usmialo šťastie aj na Mikuláša. Keďže sa Mikuláš obával nákazy, poslal k nám, zdravým koreňom 1.A triedy- už len deväť člennej posádky, svoju čerticu. Ďakujeme Jakubkovej maminke, že nám príjemne spestrila Mikulášky deň a touto cestou pozdravujeme...

—————

Medzinárodná súťaž Kid Witness News

29.11.2010 21:33
  Súťaž Kid Witness News (ďalej len KWN) je medzinárodný program spoločnosti Panasonic, ktorý má povzbudiť žiakov základných škôl k rozvíjaniu tvorivých a organizačných aktivít prostredníctvom používania moderných videotechnológií. V pilotnej sezóne 2010/2011 boli v SR vybrané...

—————

Začali sme sa učiť aj s pomocou notebookov

10.11.2010 12:10
  Tak po adaptačnom čase, kedy sa deti zosynchronizovali, naučili základným školským návykom a hlavne zabehli do   pracovného systému prišiel čas začať zavádzať do vyučovania notebooky systémom Notebook pre  každého žiaka. Pôvodne sme mali pracovať s tabletom, žial...

—————

Premiéra filmu Naša farmička

10.11.2010 12:06
Naša FARMIČKA from Peter Pallo on Vimeo.

—————

Finišujeme s natáčaním

25.10.2010 00:02
Mesiac október bol pre nás veľmi netradičný. Zúčastnili sme sa pri tvorbe filmu Naša Farmička.... Viac sa dočítate v blogu. Fotoalbum

—————

Projekt: Malí prírodovední bádatelia

01.09.2010 23:14
V mesiacoch september až október 2010 sa spolupodieľame na tvorbe DVD filmu o domácich zvieratách, ktorý je súčasťou projektu v rámci výzvy Nadačného fondu Slovak Telekom.

—————

Pripravujeme sa na vzdelávací systém Notebook pre každého žiaka

01.09.2010 23:03
V priebehu mesiaca september 2010 plánujeme žiakom odovdzať 21 tabletov určených k výučbe systémom Notebook pre každého žiaka, zaškoliť rodičov do moderného vzdelávania, zosieťovať prácu s notebookmi v triede cez program LanSchool.  

—————